Zřízení Poradního sboru

Dne 20.2.2019 představenstvo CEE – China Chamber of Commerce vydalo usnesení o posílení našeho týmu o nové členy do nově zřízeného Poradního sboru. Nově jmenovaní členové Poradního sboru jsou: Phil Plumley, Jan Šmejkal, Michael Kabát, Jan Jiřík a Petr Heyduk, více informací o členech naleznete v sekci Tým. Přejeme novým kolegům plodnou spolupráci a hodně úspěchu!

Hledání