O nás


CEE – China Chamber of Commerce, z. s. poskytuje stabilní a důvěryhodnou platformu, ve které partneři mohou spolupracovat s důvěrou. Byla založena v Praze a prosazuje zájmy svých partnerů podporou obchodních, investičních a komunikačních příležitostí.

Členové naší správní rady mají pětadvacetiletou zkušenost s prosazováním obchodních vazeb mezi Českou republikou a ostatními zeměmi střední a východní Evropy na straně jedné a zeměmi západní Evropy, severní a jižní Ameriky či asijsko-tichomořského regionu na straně druhé.

Co může CEE – China Chamber of Commerce nabídnout svým členům?

Pomáháme našim partnerům uspět ve světě. Proto cílem CEE – China Chamber of Commerce je zlepšení hospodářského a středoevropského podnikatelského prostředí v reakci na probíhající a urychlující se geopolitické a ekonomické změny ve světě.

Komora poskytuje partnerům příležitost spojovat se při řešení společných projektů a programů na základě vzájemně výhodné spolupráce a pomáhá při budování obchodních vztahů organizováním společenských setkání nebo přímých schůzek. CEE – China Chamber of Commerce podporuje členy výměnou informací, organizováním seminářů, kulatých stolů, panelových diskusí a expertních pracovních skupin.

Kdo řídí CEE – China Chamber of Commerce?

CEE – China Chamber of Commerce je vedena členy správní rady za podpory poradního sboru.

Ve kterých oblastech CEE – China Chamber of Commerce funguje?

Jsme pevně etablováni v zemích střední a východní Evropy a v Číně a v průběhu let jsme vybudovali rozsáhlé a dlouhodobé obchodní, diplomatické a osobní sítě v CEE regionu, v Číně a dalších částech světa.

Naši členové a partneři jsou klíčovými elementy v realizaci naší strategie i každodenním životě. Každý člen se aktivně zúčastňuje našich pracovních skupin v oborech, kterými jsou automobilový a letecký průmysl, bankovnictví a finanční služby, infrastruktura, high-tech, informační technologie a telekomunikace, energetika, realitní business, strojírenství a výroba, doprava, veřejný sektor apod.

S kým CEE – China Chamber of Commerce spolupracuje?

Vždy usilujeme o nalezení synergie namísto konkurence. Jako lidské bytosti jsme otevření, vždy hledáme řešení daného problému a naše orientace je zaměřena na výsledky. Skutečně vítáme všechny druhy spolupráce.

Spolupracujeme se státní správou, místními úřady, zástupci odborových svazů a sdružení, podnikateli i odbory. CEE – China Chamber of Commerce jakožto autorita pro podnikatele poskytuje služby jako poradenství, zprostředkování informací a obchodních kontaktů pro všechny firmy a instituce při vytváření podnikatelského prostředí, a to i způsobem, který umožní předcházet vzniku sporů. CEE – China Chamber of Commerce podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti sdílení know-how, transferů technologií, obchodní spolupráce a dalších aktivit na podporu konkurenceschopnosti firem a bilaterální spolupráce mezi regiony.

Hledání